Iskolaválasztó

A jogosítványra – főleg a B kategóriájúra – vágyók szinte zavarba ejtően bő képzési választékkal találkozhatnak. Magától értetődően minden képzési hely csupa jókat állít magáról a honlapján vagy a szórólapjain, sőt közülük nem egy verhetetlenül alacsony árért ígéri a vezető engedély megszerzését. Mindez persze akár együtt is igaz lehet, de azért nem árt az óvatosság.
Ne feledjük: távolról sem csak anyagi kérdésről van szó, hiszen a nem megfelelően megalapozott tudás ez esetben szó szerint életveszélyes lehet, és nemcsak saját magunkra nézve!

A legfontosabb, hogy ne jelentkezzünk gondolkodás nélkül egy-egy iskolába csak azért, mert az van a legközelebb lakóhelyünkhöz vagy mert azt dobta ki elsőnek az internetes kereső. Nem szabad sajnálni azt a néhány napot a tájékozódásra, hiszen a körültekintés bőven megtérül.

Néhány hasznos információ-beszerzési tipp

Mások tapasztalatai

A tematikus internetes fórumokon – amelyekből jó néhány található – olvasható egyéni tapasztalatokból nemcsak az egyes autósiskolákra vonatkozóan vonhatunk le következtetéseket, hanem kikristályosíthatjuk saját elvárásainkat is. Az internetes keresőket természetesen érdemes felhasználni a gépjárművezető-képzéssel kapcsolatos cikkek felkutatására is. Azonban nem szabad elfelejteni, hogy sajnos ezeket a fórumokat is egyre többször manipulálják. A manipulálás lehet pozitív és negatív is. Ez azt jelenti, hogy az autósiskolák vagy önmagukat dicsérik és ajánlgatják (mint „független” tanuló), de ennek ellenkezője is igaz, minden valós alap nélkül negatív kritikákkal illetik a rivális autósiskolákat.
Ugyan némileg körülményesebb, de talán még jobb ismerőseink, családtagjaink tapasztalatainak összegyűjtése.
Amennyiben a fenti forrásokból származó információkat együttesen vesszük figyelembe, hamar áttekinthető mennyiségűre csökken a számításba jöhető képzési helyek száma.

Saját tapasztalatok

Jóllehet, az oktatás minőségéről ennek alapján nem tudunk teljes képet alkotni, mégis nagyon hasznos lehet egy-egy személyes látogatás a számításba jöhető autósiskolákba. Sokatmondó ugyanis, hogy az iskolai tulajdonosai gondot fordítanak-e az oktatás körülményeire. Joggal várhatjuk el például, hogy az oktatótermek tiszták legyenek. Fontos szempontként kezeljük azt is, hogy miként állnak látogatási szándékunkhoz: ha történetesen merev elutasításba ütközünk, joggal feltételezhetjük, hogy az iskolának valami takargatni valója van.
Akinek nincs ideje személyes látogatásra, annak a tapasztalatszerzésre megteszi néhány telefonhívás is. Mindenképpen tekintsük alapfeltételnek, hogy a hivatalosan megadott telefonszámokon kapcsolatba tudjunk kerülni az illetékesekkel. Ha például többször sikertelenül hívunk egy-egy, a kapcsolattartásra megadott mobilszámot, de nem veszik fel a telefont, ráadásul vissza se hívnak, ne próbálkozzunk tovább.

 

Ajánlatkérés

Amikor már kellően megszűrtük a szóba jöhető iskolákat, jöhet az ajánlatkérés. Nagyon fontos, hogy akkor is kérjünk írásbeli ajánlatot, ha az iskola honlapján szerepel valamilyen árlista. Ragaszkodjunk hozzá, hogy az árajánlat tartalmazzon minden, bennünket terhelő költséget, ideértve az elméleti oktatás árát, órák és pótórák díját (az esetleges felárak megjelölésével együtt), a vizsgadíjakat és a különféle illetékeket is. Amennyiben bármilyen okra hivatkozva visszautasítják kérésünket, nyugodtan álljunk tovább.

Néhány dolog, amire az iskolaválasztásnál különösen érdemes odafigyelni

– A többi ajánlathoz képest kirívóan alacsony árak
Van egy bizonyos összeghatár, amely alatt képtelenség megfelelő szintű oktatást nyújtani, kigazdálkodni a felmerülő költségeket. Éppen ezért szinte biztos, hogy a tanfolyam árának végösszege akkor sem lesz alacsonyabb, ha a gyakorlati vezetési órák ára feltűnően kedvezőnek tűnik: a megadott és a reális ár közötti különbözetet az átlagosnál sokkal drágább pótórákkal, esetleg a napszakonként is jelentős eltérést mutató óradíjakkal kompenzálják. Mindemellett előfordulhat az is, hogy a hirdetésben megadott ár nem tartalmazza a mindenképpen felmerülő egyéb költségeket, így például a vizsgadíjakat, valamint az illetékeket.
Talán még az árakkal való trükközésnél is rosszabb, ha a gyakorlati óra olcsóságát úgy biztosítják, hogy az autó óra közben ilyen-olyan okok miatt áll, következésképpen nem fogyaszt benzint és nem amortizálódik. A tanuló így persze nem tesz szert megfelelő gyakorlatra, ami megágyaz a bukásnak, ezzel az újra kifizetendő vizsgadíjnak és pótóráknak. De még ha át is megy az illető a vizsgán, s megszerezte a jogosítványt, a nem megfelelően lerakott alapok igen komoly veszéllyel járnak a valós közlekedésben.

– Oktaméter (elektronikus vezetési karton)
Akinek a lakóhelyén vagy annak elérhető közelségében működik oktamétert (bővebb leírás az elektronikus vezetési kartonról) használó iskola, azt kiemelten érdemes számításba venni, még akkor is, ha a tanfolyamon való részvétel díja némileg magasabb az átlagos piaci árnál. Az általában minimális többletköltséget bőségesen ellensúlyozza a számtalan előny, amelyet ez a GPS-alapú online rendszer biztosít. A teljesség igénye nélkül néhány ezek közül: az oktatási folyamat pontos, bármikor visszanézhető dokumentálása, pontos elszámolás, gyors ügyintézés, lehetőség a navigációs berendezések kezelésének elsajátítására.

– Tanulmányi szerződés
Amikor érdeklődünk valamely iskolánál, feltétlenül kérdezzünk rá, hogy kötnek-e velünk tanulmányi szerződést. Ez azért fontos, mert e szerződés pontosan rögzíti a tanulók, valamint az iskola jogait és kötelességeit, így számos kellemetlenség takarítható meg. Ragaszkodjunk ahhoz, hogy a tanulmányi szerződés pontosan határozza meg az ún. elállási díj összegét: ez akkor válik fontossá, ha valami – például költözés – miatt másik autósiskolában kívánjuk folytatni tanulmányainkat. (Az elállási díj összegét központi rendelet nem szabályozza, így az iskola elvben bármennyit kérhet.)

– Az iskolával való kapcsolattartás feltételei
Elméletileg minden autósiskolának rendelkeznie kell egy meghatározott nyitva tartási idővel rendelkező ügyfélfogadó helyiséggel. A valóságban ez a feltétel nem mindig teljesül, ami önmagában még nem feltétlenül probléma, ha van egy olyan állandóan elérhető kontaktszemély, akihez a tanulók esetlegesen felmerülő kérdéseikkel fordulhatnak vagy akit probléma esetén hívhatnak. Erre feltétlenül kérdezzünk rá. Azt viszont tudni kell, hogy egy autósiskolában, ahol nincs rendszeres ügyfélfogadás, nehezebb problémáinkat orvosolni.